Anna O. Brambilla

The cost of saving on wedding photography

saving on wedding photography SPARE PÅ BRYLLUPSFOTOGRAF

The cost of saving on wedding photography Your wedding day is one of the most magical moments in your life—a day filled with love, laughter, and memories you’ll treasure forever. As you plan your special day, it’s only natural to look for ways to save money. However, one area where cutting corners might not be […]

Hvor mye koster å spare på bryllupsfotograf

saving on wedding photography SPARE PÅ BRYLLUPSFOTOGRAF

Hvor mye koster å spare på bryllupsfotograf Bryllupsdagen din er et av de mest magiske øyeblikkene i livet ditt—en dag fylt med kjærlighet, latter og minner du vil verne om for alltid. Når du planlegger din spesielle dag, er det naturlig å se etter måter å spare penger på. Men et område hvor det kanskje […]

Hvorfor forteller jeg parene mine å snakke med andre bryllupsfotografer

Bryllupsfotograf choose a wedding photographer velg bryllupsfotograf

HVORFOR JEG BER PARENE mine OM Å SNAKKE MED ANDRE BRYLLUPSFOTOGRAFER Valg av bryllupsfotograf er viktig! Bryllupsfotografer utgjør en stor del av et pars budsjett, og når dagen er over og årene går, er det bildene (og evt. videoen) vi sitter igjen med fra en slik fantastisk feiring. Når det gjelder bryllupsfotografering, ser jeg ikke […]

Rekkefølgen på bryllupstalene

Rekkefølgen på bryllupstalene wedding speeches

Kappløpet om Mikrofonen: Rekkefølgen på bryllupstalene? Ah, bryllup – den magiske dagen når to hjerter blir til ett, familier samles, og… alle kjemper om mikrofonen! Spøk til side, rekkefølgen på bryllupstalene kan faktisk være et hett debatt-tema. Så, hvem skal egentlig tale først og stjele showet (på en god måte, selvsagt)? Tradisjonelt sett har bryllupstaler […]

Why do I tell my clients to talk to other photographers

Bryllupsfotograf choose a wedding photographer velg bryllupsfotograf

Why do I tell my clients to talk to other wedding photographers To choose a wedding photographer is a big deal. Wedding photographers represent a big chunk of a couple’s budget, and when the day is over and in the years to come, photos (and video) are what we are left with of such a […]

Wedding Speeches: who speak first?

Rekkefølgen på bryllupstalene wedding speeches

Who keeps the first speech at the wedding? Ah, weddings – that magical day when two hearts become one, families unite, and… everyone jostles for the microphone! Jokes aside, the order of speeches at a wedding can actually be a hot topic for debate. So, who should really grab the mic first and steal the […]

When should you book wedding photographer?

Bryllupsfotograf

When should you book wedding photographer? Hey there, lovebirds! Are you amidst the whirlwind of wedding planning, ticking off that never-ending checklist? Let’s talk about one of the most crucial vendors on that list – your wedding photographer. Capturing the essence of your big day, those candid smiles, tears of joy, and the untold stories […]

Når bør man bestille bryllupsfotografen?​

Bryllupsfotograf

Når bør man bestille bryllupsfotografen? Hei der, kjærester! Er dere midt i bryllupsplanleggingsvirvelen, og krysser av den tilsynelatende endeløse sjekklisten? La oss snakke om en av de viktigste leverandørene på den listen – bryllupsfotografen deres. Å fange essensen av den store dagen deres, de oppriktige smilene, tårene av glede, og de usagte historiene bak «ja»-ene, […]

HVORDAN FÅ DE BESTE GRUPPEBILDENE

DE BESTE GRUPPEBILDENE Å fange familiebilder under bryllup kan være ganske utfordrende, spesielt når det er mange mennesker i bryllupsfølget ditt. Men med litt planlegging kan du sikre en hyggelig opplevelse for alle deltakerne samtidig som du får de beste gruppebildene. Selv om du foretrekker en mer dokumentarisk og naturlig stil i bryllupsfotografering, må vi […]

HOW TO GET THE BEST GROUP PHOTOS

How to get the best group photos Capturing family and friends photos at weddings can be quite challenging, especially when there’s a sizable gathering in your wedding entourage. However, with some planning, you can guarantee a delightful experience for all attendees while ensuring that you will get the best group photos. Even if you prefer […]

Bestillinger for 2025 er offisielt åpne! 🤍
Ikke gå glipp av muligheten til å sikre din foretrukne dato.